Tekst

Historien

Efter at kong Christian II af Danmark i Stockholm har anrettet et blodbad blandt adelen og biskopper, bliver han af rigsrådet sendt i eksil. Fra Nederlandene besøger han flere gange Martin Luther i Wittenberg og bor hos Lucas Cranach. Christian og han i folket populære hustru Elisabeth går over til den lutherske tro. Under inspiration af Martin Luther oversætter han Det nye Testamente til dansk. Efter den overraskende død af den kun 26-årige Elisabeth og flere tilbageslag vender Christian pro forma tilbage til den katolske tro. Til gengæld hjælper kejser Karl ham med en flåde til at generobre Norge. Det lykkes dog for den siddende kong Frederik I at tage Christian til fange. Efter Frederiks død bliver Danmark under Christian III et luthersk land. Mellem Christian III og Wittenberg kommer det til en omfattende brevveksling, der fortsætter også efter Luthers død.

Alle oratoriets tekster er uddrag af originale breve og optegnelser. Dertil kommer 9 vers fra Luthers salme Nu fryde sig hver kristen mand, dertil kommer et bibelcitat i begyndelsen (4. Mose 35, 33).

De fuldstaendige tekster:

Luther og den røde konge – libretto-PDF